Kontakt

Autor: BPZ

Kontakt informacije

Gordana Šimić

Stručni savjetnik za socio-ekonomski razvoj
Brodsko-posavska županija
Upravni odjel za razvoj i EU integracije

Tel: 035/405-252, 405-250
Fax: 405-266
E-mail: gsimic@bpz.hr